Opći uvjeti korištenja internet stranica

Pristup stranicama društva Gaveia d.o.o. (www.villas-guide.com, www.adriacamps.com, www.meinmobilheim.de, www.my-mobilehome.com) podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba stranica društva Gaveia d.o.o. nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na slijedeće pravne uvjete.

Cjelokupan sadržaj objavljen na internet stranicama isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja društva Gaveia d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu Gaveia d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.
Društvo Gaveia d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama www.villas-guide.com s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje društvo Gaveia d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Društvo Gaveia d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama www.villas-guide.com ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nećete društvo Gaveia d.o.o. smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Društvo Gaveia d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Društvo Gaveia d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Ova internet stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo Gaveia d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Društvo Gaveia d.o.o. će koristiti podatke vaše kreditne kartice isključivo za rezervaciju željenog smještaja. Nakon što rezervacija bude u cijelosti plaćena, podaci kreditne kartice se brišu iz baze društva Gaveia d.o.o. Podaci vaše kreditne kartice tretirati će se kao povjerljiva informacija i poslovna tajna. Sigurnost i privatnost podataka zaštićena je SSL tehnologijom.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te društvo Gaveia d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećim osobama bez ograničenja. Nadalje, slobodno je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica društva Gaveia d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa društva Gaveia d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja društva Gaveia d.o.o.. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internet stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Društvo Gaveia d.o.o. priznaje i cijeni pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice www.villas-guide.com prikupi.

Društvo Gaveia d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, prijevoznik, osiguranje). Daljnje korištenje www.villas-guide.com smatra se pristankom na sve u nastavku opisane uvjete.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali društvu Gaveia d.o.o. korištenjem stranice www.villas-guide.com. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljeni e-mailovi s osobnim podacima društvo Gaveia d.o.o. će koristit samo u svrhu ispunjavanja zahtjeva korisnika.

REZERVACIJA
Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge društva Gaveia d.o.o. bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) te podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja. Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

KOLAČIĆI
Kolačići (engl. cookies) omogućavaju društvu Gaveia d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na stranicama www.villas-guide.com (npr. na kojim dijelovima internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja stranice www.villas-guide.com na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za slanje upita). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranica www.villas-guide.com. Društvo Gaveia d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na stranicama www.villas-guide.com, no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom internet pregledniku.

POVEZNICE
www.villas-guide.com sadrži poveznice na druge internet stranice (npr. Facebook, Instagram, zračne luke, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako društvo Gaveia d.o.o. ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake internet stranice kojoj pristupaju.

DIGITALNI MARKETING
Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane društva Gaveia d.o.o.. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama, te novostima (engl. newsletter). Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica ‘’Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na marketing@villas-guide.com.

SIGURNOST
Društvo Gaveia d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Osobni podaci koji su društvu Gaveia d.o.o. ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja internet stranice www.villas-guide.com odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su društvu Gaveia d.o.o. ustupljeni prilikom registracije na internet stranici www.villas-guide.com, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste. Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane društva Gaveia d.o.o. odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na marketing@villas-guide.com.

OBAVIJESTI O PROMJENAMA
U slučaju promjena vezanih uz pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.
Gaveia d.o.o. za usluge i Putnička Agencija
Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad
OIB: 30657775410
ID CODE: HR-B-52-130052259
reservations@villas-guide.com
+385 91 335 5128
Verzija dokumenta: 1.1.

Datum zadnje izmjene: 6.12.2022.