Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

Pristup stranicama društva Gaveia d.o.o. (www.villas-guide.com) podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba stranica društva Gaveia d.o.o. nakon učitavanja stranice i provedbe rezervacije smještaja smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete.


1. Sadržaj općih uvjeta pružanja usluga smještaja
Opći uvjeti pružanja usluga smještaja sastavni su dio ugovora između društva Gaveia d.o.o. kao putničke agencije i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za društvo Gaveia d.o.o. Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici društva Gaveia d.o.o.. Usluge smještaja u Republici Hrvatskoj društvo Gaveia d.o.o. obavlja isključivo kao posrednik. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne jedinice, društvo Gaveia d.o.o. je prikupilo od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika društva Gaveia d.o.o., društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela internet stranica.

2. Kategorizacija i opis usluga 
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema prema internoj kategorizaciji agencije sukladno sadržaju i opremljenosti smještajnih jedinica. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju društvo Gaveia d.o.o. u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama, katalogu i drugim tiskanim materijalima društva Gaveia d.o.o.. 

3. Cijena smještaja
Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge koja pruža smještajna jedinica, a nisu uključene u cijenu i rezervaciju, gost ih plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, ista će biti terećena u eurima. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u eurima. Zbog tečaja banke gosta, može doći do različitog (višeg) ukupnog iznosa od onog navedenog. Društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Društvo Gaveia d.o.o. zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. 

4. Provedba rezervacije
Rezervaciju za željenu smještajnu jedinicu moguće je provesti na internet stranicama društva Gaveia d.o.o., ali i putem rezervacijskog centra društva Gaveia d.o.o.. U tom slučaju, gost prihvaća uvjete rezervacije i politiku otkazivanja postavljenu od strane društva Gaveia d.o.o.. Prilikom potvrde rezervacije gost je dužan dati sve točne podatke koji se od njega traže, bilo od strane rezervacijskog centra ili od strane online sustava za rezervaciju, kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo pročitao, proučio te ih u cjelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za društvo Gaveia d.o.o.. Društvo Gaveia d.o.o. stavlja na raspolaganje gostu odgovarajući promidžbeni materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ugovora. Društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka gosta društvo Gaveia d.o.o. zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni gostu. 

5. Potvrda rezervacije i uplata
Rezervacija smještajne jedinice putem stranica društva Gaveia d.o.o. je obvezujuća. Kada je rezervacija evidentirana u sustavu uz odgovarajući broj potvrde rezervacije, društvo Gaveia d.o.o. će dostaviti gostu potvrdu rezervacije s informacijama o rezervaciji, iznosima i načinu plaćanja u elektroničkom obliku. Nakon potvrde od strane društva Gaveia d.o.o., rezervacija je valjana uplatom cjelokupnog iznosa od strane gosta, plativog u 1 ili 2 rate, ovisno o datumu dolaska i početku korištenja usluge. Svaka druga usmena ili pismena potvrda bez valjanje uplate i potvrde rezervacije od strane gosta ne vrijedi kao rezervacija.

 • Za rezervaciju smještajne jedinice potrebno je uplatiti akontaciju od 30% ukupnog iznosa, a ostatak od 70% se uplaćuje najkasnije 35 dana prije datuma dolaska i početka korištenja usluge.
  • Za plaćanje je moguće odabrati bankovni transfer ili kreditnu karticu. Elektroničkim putem, u potvrdi rezervacije, dostavljaju se bankovni podaci i iznosi za uplatu. Uplatu je potrebno izvršiti u roku dva (2) radna dana. U suprotnom će se, nakon slanja podsjetnika za plaćanje, rezervacija otkazati. 
 • Ako do datuma dolaska i početka korištenja usluge ima 35 ili manje dana, za rezervaciju smještajne jedinice obavezno se uplaćuje 100% ukupnog iznosa rezervacije.
  • Za plaćanje je moguće odabrati isključivo kreditnu karticu. Plaćanje kreditnom karticom vrši se putem WSPay online sustava za plaćanje kreditnim karticama.

Izjava o korištenju WSPay-a

Gaveia d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Nakon primitka cjelokupnog iznosa rezervacije, gostu će biti proslijeđen voucher s točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Voucher služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji smještajne jedinice. Uplatom cjelokupnog iznosa rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom potvrdom rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za društvo Gaveia d.o.o. 

6. Pravo društva Gaveia d.o.o. na promjene i otkaz
Društvo Gaveia d.o.o. se obvezuje osigurati gostu smještaj u rezerviranim smještajnim jedinicama u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, pandemije, intervencije nadležnih vlasti i sl.). U slučaju viših sila i izvanrednih okolnosti, društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za gore navedene situacije, te zadržava sve uplaćene iznose rezervacije.

7. Pravo gosta na promjene i otkaz od putovanja
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (emailom ili poštom). Promjena ili otkaz rezervacije primjenjuje se od dana kada društvo Gaveia d.o.o. o tome primi obavijest, te za istu postoji mogućnost dodatnih troškova. Pod promjenom se smatra promjena datuma početka i/ili završetka korištenja usluge u bilo kojem trenutku prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 29 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještajne jedinice, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

 • Za otkaz rezervacije od dana izvršenja rezervacije do 30 dana prije datuma dolaska i prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Za otkaz rezervacije unutar 29 dana prije datuma dolaska i prije početka korištenja usluge, te u slučaju nedolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu, naplaćuje se 100% od ukupnog iznosa rezervacije.

Ako gost na datum dolaska i dan početka korištenja usluge u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do vremena iskazanog na voucheru, a nije se javio društvu Gaveia d.o.o. ili vlasniku smještajne jedinice s vouchera, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ako stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, društvo Gaveia d.o.o. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Društvo Gaveia d.o.o. ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje. U slučaju nedolaska gosta (NO SHOW), bez prethodnog otkazivanja rezervacije zaračunava se ukupan iznos rezervacije.

U slučaju da gost može pronaći drugog gosta sebi u zamjenu za rezervirano razdoblje, za istu cijenu i pod istima uvjetima, društvo Gaveia d.o.o. će odmah po pisanom primitku svih potrebnih podataka o novom gostu izvršiti prijenos Ugovora o najmu na novog gosta te će mu poslati o tome pisanu potvrdu. Već primljeni iznosi cijene smještaja po prenesenom ugovoru zadržava društvo Gaveia d.o.o., a novi gost je u obvezi platiti ostatak do pune cijene smještaja, ovisno o već ranije odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora. 

8. Osiguranje od otkaza rezervacije u suradnji s Allianz osiguranjem
U procesu rezervacije na stranicama društva Gaveia d.o.o. gostu je ponuđena opcija ugovaranja police osiguranje od otkaza rezervacije. Svi detalji i uvjeti osiguranja definirani su u dokumentima koje gost dobije od Allianz osiguranja prilikom ugovaranja police, a dostupni su i na stranicama društva Gaveia d.o.o. www.villas-guide.com. U slučaju otkazivanja rezervacije gost potrežuje povrat sredstava, u skladu s uvjetima Allianz osiguranja, izravno od osiguravatelja. Društvo Gaveia d.o.o. će, za potrebe obrade odštetnog postupka, na zahtjev osiguravatelja dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Saznajte više o ponudi Allianz osiguranja. 

9. Obveze gosta
Gost je obvezan:

 • posjedovati valjane putne isprave i predati ih na uvid vlasniku smještajne jedinice, koji će ih koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja.
 • pridržavati se kućnog reda u rezerviranoj smještajnoj jedinici, te surađivati s vlasnikom smještajne jedinice u dobroj namjeri.
 • prilikom dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu, vlasniku smještajne jedinice predočiti potvrdu ili voucher s točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ako uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. 

10. Rješavanje prigovora
Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako gost pri preuzimanju smještajne jedinice primjeti nedovoljno čišćenje, štetu ili neku drugu neispravnost, prigovor mora podnijeti odmah. U suprotnom će se smatrati da je gost preuzeo smještajnu jedinicu u urednom i ispravnom stanju i izgubit će pravo prigovora. Prigovor na čišćenje je potrebno podnijeti odmah, dok je prigovor na štetu i neispravnost moguće podnijeti u roku 24 sata. Prigovor je potrebno podnijeti vlasniku smještajne jedinice ili društvu Gaveia d.o.o. Eventualni odlazak gosta prije kraja rezerviranog razdoblja, a bez suglasnosti društva Gaveia d.o.o. bit će na rizik i trošak gosta, te društvo Gaveia d.o.o. ne preuzima odgovornost za nastalu situaciju. Gost je dužan surađivati s vlasnikom smještajne jedinice i društvom Gaveia d.o.o. u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, društvo Gaveia d.o.o. nije dužno uvažiti naknadni prigovor. Društvo Gaveia d.o.o. se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Društvo Gaveia d.o.o. ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA. Gost i društvo Gaveia d.o.o. nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Kupac može poslati reklamaciju (vezanu uz proizvod ili nezadovoljstvo uslugom Prodavatelja) na adresu reservations@villas-guide.com ili je uputiti poštom na adresu Gaveia d.o.o., Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad, s naznakom ” Žalba na usluge i proizvode ” odnosno putem telefona na broj +385 91 335 5128. U reklamaciji molimo Kupce da navedu broj rezervacije ili računa te opis reklamacije, kako bi Prodavatelj mogao što brže reagirati na reklamaciju.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku i utvrdi se da je reklamacija opravdana ima prava sukladno Zakonu o obveznim odnosima uključujući pravo na jednostrani a raskid ugovora uz povrat novca ili zamjenu za ispravan proizvod. U tom slučaju povrat Proizvoda koji su neispravno isporučeni, oštećeni ili neupotrebljivi vrši se na trošak Prodavatelja, kao i trošak zamjene proizvoda.

Gaveia d.o.o. za usluge i turistička agencija
Adresa: Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad – Hrvatska
ID CODE: HR-B-52-130052259
Voditelj poslova: Alen Salamun
Svojsvo u kojem nastupa: Posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
Broj Sudskog Registra: 130052259
OIB: 30657775410
Djelatnost turističke agencije podliježe službenom nadzoru Državnog inspektorata, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.